Tomasz Kucharski

Malarstwo

Rysunek

Tomasz Kucharski

Urodzony w 1977 roku w Gdańsku. Studia na ASP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki rozpoczął w roku 2000. Dyplom z wyróżnieniem obronił w 2007r. w pracowni malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego. Aneks do dyplomu z rysunku pod kierunkiem prof. Marii Targońskiej. Od 2014 r. członek Zarządu Głównego w Warszawie Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Od 2016 w ramach „Laboratorium Technologicznego” prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego oraz Państwowej Galerii sztuki jak i w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

Wierzę głęboko, że sztuka jest nierozerwalnie związana z takimi pojęciami jak prawda i piękno. W klasycznym rozumieniu sztuka jest zdolnością wytwarzania rzeczy zgodnie z zasadami: krawiec szyje ubrania, piekarz robi chleb. Wszyscy oni robią to zgodnie z zasadami swojej sztuki. Inaczej rzecz się ma ze sztukami pięknymi. Te, oprócz określonych zasad wytwarzania, posiadają pewne istotne cechy. Nie mają praktycznego celu. Mają wzbudzać odczucia czysto estetyczne i pomnażać piękno. Istnieje jeszcze jeden rodzaj sztuki - "anty-sztuka". Proponuje ona skrajny relatywizm i odrzucenie rozumu - celowości działania w sztuce. Odrzuca związek z poznaniem otaczającego nas świata i estetyką. Codzienność stara się podnieść do rangi dzieła. Mimo, że odrzuca wszelkie ramy i poznawczy charakter sztuki, to bardzo lubi ukrywać się za wyrazami nadającymi jej powagi: projekt, działanie, akcja czy sztuka zaangażowana. Duchem dzisiejszego czasu jest banał. A mnie interesuje piękno i prawda. One nigdy nie są banalne.

Fragment wywiadu z kwartalnika „Artysta i sztuka”, nr 4 – 2012

Najważniejsze wystawy

 • wystawa zbiorowa w galerii Latarka w Budapeszcie;
 • wystawa kolekcji Dagma Art w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie;
 • wystawa otwierająca galerię Dagma Art. w Katowicach;
 • III Triennale Malarstwa „Animalis” w Chorzowie;

 • Wystawa malarstwa i grafiki Gdańskich Artystów w Wilnie;

 • I Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot;

 • wystawa zbiorowa w Genewie;
 • Teraz Sztuka, wystawa 100-lecia ZPAP, Bruksela;

 • wystawa indywidualna "Raj utracony" w Galerii ZPAP w Gdańsku;

 • "100+1 Pięknych Obrazów" - Wystawa w galerii "DAP" ZPZA w Warszawie;

 • Wystawa zbiorowa w 'Fabryce Sztuk" w Tczewie;

 • „Wystawa stulecia ZPAP” w Parku Naukowo Technologicznym w Gdańsku;

 • „Wystawa stulecia ZPAP” w PGS w Sopocie;

 • Wystawa zbiorowa w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym;

 • wystawa zbiorowa „Okolice portretu” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie;

 • wystawa laureatów konkursu ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII w Zielonej Bramie w Muzeum Narodowym w Gdańsku;

 • wystawa „OBSERWATORIUM RZECZYWISTOŚCI” w Grodzieńskiej Sali Wystawienniczej na Białorusi;

 • wystawa w galerii Triada w Sopocie zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki;

 • Wystawa w Porto Praga w Warszawie zorganizowana przez galerię Farbiarnia;

 • Osiemnasty Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2007/2008 w Legnicy;

 • wystawa w San Gemini we Włoszech;
 • wystawa absolwentów ASP w Gdańsku;

 • wystawa stowarzyszenia „OBSERWATORIUM RZECZYWISTOŚCI” w galerii Tamka w Warszawie;

 • wystawa stowarzyszenia „OBSERWATORIUM RZECZYWISTOŚCI” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie;

 • 2005 – Wystawa malarstwa studentów z pracowni Prof. Macieja Świeszewskiego z ASP w Gdańsku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku;

 • 2004 – Kolonia Artystów w Gdańsku - wystawa zbiorowa;

 • 2002 – Galeria „Mariacka” w Gdańsku – wystawa indywidualna;

 • 2002 – Druskienniki na Litwie – wystawa zbiorowa;
1998 – Bremmen – zbiorowa wystawa poplenerowa.

Główne nagrody

Kontakt

wyjście opis
Ładowanie pracy...